Manifest för filosofin & Vad är kärlek? : Vad är kärlek? av Badiou, Alain

I Manifest för filosofin presenterar Alain Badiou grunderna för sitt f ilosofiska program genom att sätta dem i ett konkret sammanhang och st älla en rad kritiska frågor: Kan filosofer tala om Sanningen, Grunden, Varat eller Subjektet? Eller ska filosofin bestå av utflykter till po esin, måleriet eller filmkonsten? Eller till politiken? De lika roande som oroande svar som Badiou ger på dessa frågor gör anspråk på att ut göra ett manifest för filosofins möjligheter idag. I »Vad är kärlek?» ? volymens andra, fristående text ? placeras kärleken i relation till vetenskapen, politiken och konsten. Kärleken är alltså varken ett mask erat begär eller en romantisk sammansmältning, den är en form av sanni ng. En sanning om de Två, om separation och åtskillnad. I denna text f örtydligas också Badious förhållande till Jacques Lacans psykoanalys. Filosofen och författaren Alain Badious filosofi har sedan början på 9 0-talet rönt allt större uppmärksamhet och han räknas idag som en av F rankrikes mest inflytelserika filosofer. Hans filosofi är trogen en ra dikal politisk strategi, men är också förankrad i den analytiska tradi tionen (Russel, Wittgenstein, Kripke), den antika filosofin samt i den tankeströmning där Nietzsche och Heidegger är centrala namn. För denn a volym har Dariush Moaven Doust skrivit den första större introduktio nen till Badious verk på svenska. (Seelig)

ISBN: 9789197457583

Provläs boken