I fotbollens tjänst av Ken Olofsson, Lennart Johansson

Världens största idrott, fotbollen,har en person att tacka för att den blivit ännu större -- Lennart Johansson. Som UEFA-president skapade han Champions League, utvecklade EM till en miljardindustri och ökade det globala intresset för VM-slutspelen.Få svenskar har haft en lika inflytelserik internationell tjänst. Den händelserika livsresan startade i Stockholmsförorten Åkeshov 1929 och tillsammans med journalisten Ken Olofssonlåter Johansson oss ta del av vad som formade hans person och öde, vad det var som gjorde honom till en tidig, ständigt växandeledargestalt i en mängd sammanhang.Johansson ger oss samtidigt eninitierad bild av den internationella fotbollens framväxt ochväjer inte för att ge oss en avslöjande insyn i skeenden där de avgörande besluten tagits. I fotbollens tjänstär Lennart Johanssonsegen beskrivning av sin omfattande livskurva -- en medryckande memoar som rymmer alla ingredienser i hans kärlek till fotbollen och vad den gett honom.

ISBN: 9789100112325

Provläs boken