Imperiernas tid : 1815-1919 av Henk L. Wesseling

Vid 1800-talets början hade många europeiska stater kolonier i andra delar av världen, men det var bara britterna som styrde över ett kolonialt imperium. 100 år senare hade mycket förändrats. Europa var världens maktcentrum och de koloniala erövringarna hade övergått i imperialism. Henk Wesselings Imperiernas tid 1815-1919 beskriver hur den europeiska kolonialismen växte fram, hur den slog klorna runt jordklotet för att sedan falla sönder under det våldsamma 1900-talet. Imperiernas tid tar ett helhetsgrepp om den koloniala historien från erövring till återställande och analyserar händelserna i ljuset av administration, kulturhistoria och ekonomisk utveckling. De europeiska kolonialmakterna och deras besittningar var nämligen olika varandra i många avseenden. I omfång varierade de från den försvinnande lilla karibiska ön Saba till den gigantiska kolonin Belgiska Kongo, och vad gällde befolkningsstorleken fanns allt mellan i stort sett obebodda ökenområden till ytterst tätbefolkade öar som Bali och Java. Dessutom var skillnaderna stora i fråga om kultur, religion och språk. Wesseling belyser en mängd allmänna teman, som till exempel utvecklingen på områdena för demografi, ekonomi, förvaltning och ideologiska idéer. Wesseling förklarar principerna kring fenomenen kolonialism och imperialism och författaren belyser systemens uppkomst och vilka konsekvenser de fick. Samtidigt som författaren förklarar de breda dragen i utvecklingen för läsaren så går han också ner på detaljnivå och tecknar bland annat minibiografier över de människor som starkt förknippats med kolonialväldena - framstående personer som engelsmannen författaren Rudyard Kipling men också mindre kända som holländaren och "fredsmäklaren i Aceh", J. B. van Heutsz. Författaren Henk (H.L.) Wesseling är professor emeritus i modern historia vid Universitetet i Leiden, Holland. Under det senaste kvartsseklet har han huvudsakligen ägnat sig åt olika aspekter av den europeiska expansionen i allmänhet och den moderna imperialismen i synnerhet. Han anses allmänt vara ett av de världsledande namnen inom detta forskningsfält. Hans tidigare bok Söndra och härska - uppdelningen av Afrika 1880-1914 utkom på Historiska Media 2006. Han har skrivit en rad böcker som tangerar ämnet kolonialism och imperialism, varav flera har givits ut på ett antal språk världen över

ISBN: 9789185873517

Provläs boken