Jag fattar fortfarande ingenting – möjliga svar på fler omöjliga bibelställen av Leif Carlsson

I böcker, medier och språket är Bibelns berättelser den gemensamma grunden. De är basen för vår kultur och en dörr till det heliga. Men både gamla och nytillkomna bibelläsare kan behöva vägledning. Det finns många fallgropar i böckernas bok, sådant som ter sig obegripligt. Kan Gud ångra sig? Vad betyder egentligen 666? Och vilka är de mest förnuftiga skälen för att tro? Leif Carlssons tidigare Jag fattar ingenting har lästs och uppskattats av en stor publik. Med samma skärpa och ödmjuka ton tar han sig nu an fler problematiska bibelberättelser - för oss som fortfarande inte fattar. I bokens avslutande del finns studiefrågor för gruppsamtal och egen reflektion

ISBN: 9789179996857

Provläs boken