Synen av David Wilkerson

David Wilkersons profetia Synen, utgiven första gången 1974, lästes länge med stor skepsis. Är det som beskrivs verkligen möjligt? Men i ljuset av internationell finanskris och ekonomisk recession blir Synen mer aktuell än någonsin. David Wilkerson förutsäger inte bara en ekonomisk tillbakagång, utan beskriver också problemen för bilindustrin, kreditinstitutens kollaps och revolutionen vid valurnorna i det amerikanska valet, hösten 2008. David Wilkerson är pastor i Time Square Church, New York

ISBN: 9789179995652

Provläs boken