Jämställdhet i praktiken av Nilsson Fägerlind Gabriella

Hur skapar man en jämställd arbetsplats? Vilka fördelar finns med en genomtänkt syn på jämställdhetsbegreppet och en levande jämställdhetspolicy? Och vad innebär egentligen jämställdhet? Dessa och andra frågor besvarar organisationsutvecklaren Gabriella Nilsson Fägerlind i boken. Den är inspirerande och pedagogiskt skriven och tänkt som ett arbetsredskap för ledningen i större som mindre företag och organisationer. Den tar inte bara upp hur man skapar en jämställd arbetsplats utan också på vilka konkreta sätt jämställdhetstanken ska genomsyra den dagliga arbetsmiljön

ISBN: 9789170053900

Provläs boken