Juridiska Problem, Fakta o övn av Cege Ekström, Jan-Olof Andersson, Olle Palmgren

Läroboken presenterar juridikens grunder och behandlar vardagsnära juridiska frågor sedda ur individens synvikel. Den är i första hand avsedd för gymnasieskolans kurs i rättskunskap men är också lämplig som handbok i vardagsjuridik för alla och envar. Priset gäller för varje separat artikel i serien

ISBN: 9789147089949

Provläs boken