E2000 Compact Småföretag A, Fakta o övn av Cege Ekström, Jan-Olof Andersson, Jöran Enqvist

Från affärsidé och kalkylering till marknadsföring och försäljning samt bokföring och lönsamhetsbedömning - en praktisk handbok i företagande som väl speglar entreprenörskapet och småföretagandets villkor. Den ger många praktiska inblickar och exempel i att starta och driva företag. Gratis tillgång till Sveriges mest använda ekonomiprogram! Som elev kan du enkelt ladda hem Visma Spcs ekonomiprogram. Du får dessutom tillgång till övningsmaterial som du kan använda i dina studier. Program: Visma Administration 500 Hämta program på www.vismaspcs.se/elevlicens. Administration 500 innefattar bokföringsprogrammet, som kan köras separat, men också program för kundfakturor och leverantörsfakturor. Om du som är läraren önskar använda programmet för att genomföra utbildningar, kontakta Visma Spcs angående utbildningsversioner eller läs mer på www.vismaspcs.se/utbildningslicenser. Priset gäller för varje separat artikel i serien

ISBN: 9789147090129

Provläs boken