Organisation o ledarskap Compact, Fakta o övn av Nils Nilsson, Jan-Olof Andersson

Lättsamt, konkret och välillustrerat Läromedlet innehåller både intressanta och lättläst faktatext, stimulerande och verklighetsnära övningar, samt två projektförslag som knyter ihop teori och verklighet. Organisation och ledarskap Compact pekar på hur moderna organisationer kan skapa stora saker - företag med god vinstutveckling, skolor präglade av hög kompetens, sjukhus med kvalificerad vård o.s.v. - med och genom sina medarbetare. Priset gäller för varje separat artikel i serien

ISBN: 9789147090303

Provläs boken