Klimakteriet : hormoner sex livskvalitet av Britt-Marie Landgren, Lotti Helström

Övergångsåldern - klimakteriet - är en period som sammanfaller i tid med många andra förändringar i en kvinnas liv. Vad har ursprung i klimakteriet och vad har ursprung i livssituationen i övrigt? Påverkar förändrade hormonnivåer humöret? Påverkas den sexuella lusten? Vallningar, svettningar och sköra slemhinnor - vilken behandling finns att få och vad kan man göra själv? I boken ges fakta och kunskap om vad som händer i kroppen under övergångsåren och hur det påverkar välbefinnande, lust och humör. Författarna Britt-Marie Landgren och Lotti Helström är båda erfarna specialister i obstetrik och gynekologi med lång erfarenhet av patientarbete och forskning. Boken vänder sig i första hand till kvinnor i åldern 45 år och uppåt. Gothia Förlag vill tillsammans med 1, 6 miljonerklubben öka kunskapen om kvinnors hälsa och det naturliga åldrandet. I bokserien Kvinnors hälsa - må bra mitt i livet beskrivs olika ämnesområden ur perspekrivet det naturliga åldrandet

ISBN: 9789172056299

Provläs boken