Kommunen & varumärket av Lena Leigert

"Kommunen & varumärket" är en introduktion till varumärkesutveckling utifrån kommunens tredelade varumärke - organisationsvarumärket, arbetsgivarvarumärket och platsvarumärket. Boken rekommenderas för alla som är intresserade av utvecklingsfrågor i kommunen - som serviceorganisation, arbetsgivare och plats. Att stärka varumärket handlar inte om att skapa en glättig yta. Varumärkesutveckling i en kommun är ett kontinuerligt förändrings- och utvecklingsarbete, med ständiga förbättringar i sikte. Allt för att ge invånarna bästa tänkbara service. Ett gott rykte och en stark attraktionskraft - det vill säga ett starkt varumärke - är i många fall en nödvändig investering för framtiden. Till exempel är kommunen beroende av kompetenta medarbetare för att kunna utföra det kommunala uppdraget. Ett starkt arbetsgivarvarumärke gör det lättare att rekrytera rätt kompetens. Det har också visat sig att invånare på välbesökta orter har kortare avstånd till butiker och annan service. Att kommunen stärker platsvarumärket kommer alltså både turister, företag och invånare till godo. Ur innehållet Kapitel 1- Den attraktiva kommunen och kommunens uppdrag Kapitel 2 - Myter & missförstånd Kapitel 3 - Vad är ett varumärke? Kapitel 4 - Tre aspekter av kommunens varumärke Kapitel 5 - Varumärke - varför och hur? Kapitel 6 - Förberedelser

ISBN: 9789197981798

Provläs boken