Guide till omyndigas bankaffärer av Magnus Carlsson

I bank kommer det ofta upp frågor om barns bankaffärer och föräldrars rätt att företräda sina barn. Dessa frågor berör även vuxna som har en god man eller förvaltare till sin hjälp. Överförmyndarens roll och tillsyn hör nära samman med dessa frågor. Priset gäller för varje separat artikel i serien

ISBN: 9789147094585

Provläs boken