Hållfasthetslära av Morgan Klang

Den här boken är skriven för att täcka behoven för de allra flesta akademiska grundkurser i hållfasthetslära. Förkunskaper krävs om ordinära och partiella derivator och Riemannintegraler. Den riktar sig till dem som studerar till civilingenjör och högskoleingenjör samt till dem som avser att avlägga mastersexamen med inslag av strukturmekaniska kurser

ISBN: 9789147052691

Provläs boken