Kvinnor på jorden av Inger Dejke

"Hon är född till att lida och kämpa", sagt om kvinnan i Indien. Det uttalandet kan gälla flera av det tjugotal kvinnor, vars liv skildras i den här boken. Särskilt de som har intervjuats i Filippinerna, Indien och Palestina lever i ett utsatt läge. Underlaget för de svenska kvinnorna är muntliga berättelser hämtade från Småland och Bohuslän. Boken belyser hur livet gestaltar sig i några länder på jorden, i olika miljöer och samhällsskikt, i nutid och gången tid. Hur klara dessa kvinnor livet? Finns det hjälpmedel? Vad är en människas drivkraft? Hur kan hon bemästra svårigheter? Där finns mycket att förundras över och lära. Kvinnor lever ofta i skuggan av män, men utför det mesta av arbetet på jorden. Att belysa kvinnors undanskymda liv känns som en viktig uppgift. Bildmaterialet i boken bidrar till inkännande och förståelse. Berättelserna har många lager, de är spännande, gripande, vackra, omtumlande och alla livnära. Flera aspekter speglas: religionens betydelse, konstens och skapandets glädje, förtryckets, olyckans och fattigdomens förbannelse, liksom kraften i hoppet och den uthålliga strävan.

ISBN: 9789170297656

Provläs boken