Lärare Gör/Sagoskogen

Ta till vara på fantasin i klassrummet! Den här boken ger verktyg för att göra arbetet med bokstäver och siffror ännu mer lustfyllt och spännande. Arbetet kretsar kring Sagoskogen - en fiktiv plats som gestaltas på en stor plansch i klassrummet. I skogen dyker olika djur upp varje gång en ny bokstav ska introduceras. Boken beskriver hur klassen genom diktering skapar en fantasivärld tillsammans och hur deras gemensamma texter kan användas i lästräningen. Alla 29 bokstavsdjur finns som kopieringsunderlag. Ett kapitel beskriver hur Sagoskogen kan användas i matematikundervisningen genom bland annat räknesagor. Boken vänder sig till pedagoger i förskoleklass och årskurs 1.

ISBN: 9789127410961

Provläs boken