Greppa språket! : språkutvecklande arbete av Emma Frey-Skott, Gunilla Utterhall

Arbeta ämnesövergripande och tematiskt med språkutvecklingen i fokus! Här får du nio utprövade och färdigplanerade temaarbeten som alla har som främsta syfte att utveckla elevernas språk och begreppsbildning. Exempel på teman är författarporträtt, kroppsspråk, känslor och vuxenvecka. Boken ger konkreta, handfasta instruktioner för hur arbetsområdena kan läggas upp samt innehåller en mängd kopieringsunderlag för läraren. Materialet är speciellt utformat för klasser där många elever har svenska som andraspråk, men passar även utmärkt för den ordinarie svenskundervisningen. Båda författarna är lärare med mångårig erfarenhet av arbete i klasser där stor andel av eleverna har invandrarbakgrund

ISBN: 9789127411487

Provläs boken