Läsinlärning i 7 punkter Läsebok 2 av J Örtendal, Maj

Läsinlärning i 7 steg är en multisensorisk läsinlärningsmetod i sju steg. Grundidén är att man tränar fonologisk medvetenhet och läsinlärning parallellt. Läsinlärning i 7 steg säljs i paket med Lärarbok, Laborativt läsmaterial, 2 ex. av Läsebok 1 och 2 ex av Läsebok 2. Läsebok 1 och Läsebok 2 säljs även separat. Läsinlärning i 7 steg är producerad med stöd av SIT. Priset gäller för varje separat artikel i serien.

ISBN: 9789147082995

Provläs boken