Tackla Läsförståelse Skönlitteratur Blå pist av Monika Thormann, Ann-Mari Tormalm

NYHET! Effektiv träning av utvalda språkmoment Häften på olika nivåer ger möjlighet till progression Snygga övningshäften till ett bra pris Undervisar du i grupper där eleverna har olika förkunskaper? Behöver dina elever arbeta fokuserat med enstaka språkmoment? Låt dem tackla ordkunskap, läsförståelse och språklära! Tackla är en helt ny serie övningshäften som tränar ordkunskap, läsförståelse och språklära. Inom vart och ett av de tre områdena finns häften på olika nivåer som fokuserar på enskilda moment. Nivåerna kallas pister och börjar med den enklaste gröna som följs av blå, röd och svart. Den som vill utöka sitt ordförråd kan göra det antingen med hjälp av häften med korsord eller häften med andra blandade ordkunskapsövningar. En elev som vill arbeta med läsförståelse kan till exempel välja mellan skönlitterära texter och sakprosa. Området språklära övar bland annat tempus och partikelverb moment som både elever med svenska som modersmål och elever med svenska som andraspråk kan behöva träna extra på. De första häftena kommer ut under vårterminen 2007.

ISBN: 9789127406575

Provläs boken