Lätt nygrekiska 2 lärobok av Georgios Ioannidis, Tina Käll

Lätt nygrekiska 2 repeterar och bygger vidare på ordförråd och grammatik från Del 1. Läroboken ger också glimtar av olika företeelser i det grekiska vardagslivet. Övningsboken innehåller bl.a. grammatiska övningar, frågor på lärobokens texter, översättnings- och läsförståelseövningar samt korsord och en alfabetisk ordlista. Cd med inspelningar av samtliga texter i läroboken finns

ISBN: 9789174345834

Provläs boken