Vältalaren : en handbok i retorik av Hans Gunnarson

Vältalaren – en handbok i retorik är den reviderade versionen av den populära Vältalaren – konsten att tala. Boken förenar klassisk retorikundervisning med amerikansk speech-tradition och anpassar de båda traditionerna till svenska förhållanden. Boken innehåller en stor mängd praktiska övningar vilket gör den mycket användbar inom svenskämnet såväl som i utbildningar som har med muntligt framförande, media, kommunikation och marknadsföring att göra. Den är dessutom åldersneutral och kan användas i alla skol- och utbildningsformer för lite äldre ungdomar och vuxna. Vältalaren – en handbok i retorik är uppbyggd kring retorikens fem grundpelare: innehåll, struktur, språkdräkt, memorering och framförande. Dessutom behandlas talängslan, argumentation och lyssnandets ädla konst.

ISBN: 9789121210994

Provläs boken