Produktionen flyttar utomlands? : om offshoring och arbetsmarknaden av Sascha O. Becker m.fl.

Alltmer kvalificerade jobb går till låglöneländer, stod det i en nyhetsartikel 2004. Artikeln rapporterade att över en miljon jobb inom service- och tjänstesektorn förväntades försvinna från EU-länderna de kommande tio åren. Den här rapporten handlar om offshoring, dvs. när företag flyttar jobb från Sverige till andra länder. Den analyserar hur det faktiskt ser ut, om företagen flyttar jobben utomlands och vilka jobb det i så fall handlar om. Rapporten gör även en unik analys av hur Sveriges olika län har påverkats av offshoring. Författarna avslutar med en diskussion om vad globalisering och offshoring innebär för den ekonomiska politiken. Sascha O. Becker är professor i nationalekonomi vid Warwick University, Storbritannien. Han har bland annat skrivit om multinationella företag och deras effekter på arbetsmarknaden samt om utbildningens roll i den ekonomiska utvecklingen. Karolina Ekholm är professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet och vice riksbankschef. Hon har bland annat forskat om globaliseringens drivkrafter och ekonomiska konsekvenser. Katariina Nilsson Hakkala är docent i nationalekonomi vid Statens ekonomiska forskningscentral och Aalto-universitetet i Helsingfors. Hon har i huvudsak forskat om multinationella företag, direktinvesteringar och effekter av globalisering på arbetsmarknaden

ISBN: 9789186203719

Provläs boken