Ledare och pedagog – Ja tack, bägge delar Förskoleserien/Ledare och pedagog – Ja tack, bägge …

Den här boken vänder sig till dig som är ledare i förskolan 1; du kanske är alldeles ny i rollen, eller så har du redan arbetat i några år. Att arbeta som ledare i förskolan innebär ofta att man har en position som mellanledare, och att man både ska agera ledare och pedagog . Du behöver kunna hantera dina olika roller, det gäller att kunna improvisera och välja mellan olika strategier beroende på vem du har framför dig och i vilket sammanhang du befinner dig. Med den här boken vill vi ge dig de ingredienser som du behöver i din roll som mellanledare. I boken finns praktiska exempel och frågor att reflektera kring, och handfasta tips och metodverktyg som hjälper dig i din ledarroll

ISBN: 9789127421431

Provläs boken