Levande litteraturen : litteraturhistoria för gymnasieskolan av Ulf Jansson

Den levande litteraturen är en allmän och svensk litteraturhistoria där det personliga språket tillsammans med underbara bilder och luftig layout gör läsningen lustfylld och spännande. Tyngdpunkten ligger på litteratur från 1800-talet och framåt. Presentationen av nyare författarskap har utformats för att passa A-kursens nedslag i modern litteratur. I den andra reviderade upplagan är kapitlen "I vår tid" och "Samtida berättare" grundligt omarbetade och uppdaterade. Nya författarskap (Joyce Carol Oates, Jan Guillou, Salman Rushdie, V S Naipaul m.fl.) har tillkommit, liksom fördjupningar om bl.a. populärlitteratur och Simone de Beauvoir. I övrigt känner man igen sig från den första upplagan – bokens karaktär av praktverk är fortfarande densamma. Den levande litteraturen hör ihop med arbetsantologin Levande texter. Utbildningsradions serie URsvenska är baserad på Den levande litteraturen. Du når Utbildningsradions kundtjänst på tel 020-58 58 00 eller [email protected] Den levande litteraturen är en del av Jansson-Levanderpaketet, ett heltäckande läromedelspaket i tre olika upplägg för gymnasiesvenskan. 1:a upplagan finns inläst för elever med läs- och skrivsvårigheter. Beställs hos Inläsningstjänst AB, telefon 08-556 115 50.

ISBN: 9789121211038

Provläs boken