Ekengrens svenska (reviderad) Ny upplaga, Litteraturbok 1 av Hans-Eric Ekengren, Brita …

REVIDERAD UPPLAGA! I Ekengrens svenska står litteraturen i centrum. Ekengrens svenska präglas av författarparet Ekengrens genuina kunskaper och aktiva engagemang. Nu revideras och utökas deras populära böcker, samtidigt som bokpaketet byggs ut med två omfångsrika och moderna antologier. Litteraturbok 1 och 2 Litteraturböckerna är "allt-i-ett-böcker". Ett innovativt grepp där de skönlitterära texterna kopplas direkt till respektive litteraturhistoriskt och berättande textavsnitt. Resultatet blir en litteraturhistoria och en textantologi i samma bok. Detta gör litteraturen levande för eleverna och de minns bättre vad de har läst. Bakom varje skönlitterär text finns både en författare och en tidsepok. Nu vävs dessa trådar samman för eleven på ett pedagogiskt sätt. Litteraturbok 1 inleds med ett kapitel om världens myter, med tonvikt på skapelsemyterna, därefter följer ett kapitel om Bibeln innan presentationen av västvärldens litteraturhistoria från Antiken till och med Romantiken tar vid. Varje skönlitterär text följs av Samtalsfrågor som vidgar diskussionerna från texten och får eleven att se samband mellan en text och händelser i samtiden eller i det egna livet. Spännande uppslag inleder och avslutar varje kapitel, som intresseväckande introduktioner till en epok respektive omfattande uppgiftsuppslag med Skriv- och Gå-vidare-uppgifter. Uppslaget är brett: här finns något i alla svårighetsgrader och med olika infallsvinklar. Varje kapitel innehåller Boktips för den som vill läsa vidare. Litteraturbok 2 är uppbyggd på samma sätt. Litteraturbok 2 tar upp tråden vid realismen och naturalismen och fortsätter fram till vår tids skönlitterära begåvningar. Litteraturbok 2 speglar den spännande utvecklingen under 1800- och 1900-talen och många av vår tids giganter presenteras, både med skönlitterära texter och fylliga presentationer. Litteraturböckerna är rikt illustrerade och rymmer ett fantastiskt bildmaterial. Textbok A och B Textböckerna kan användas fristående från Litteraturböckerna eller komplettera dem. Textbok A inriktar sig på elevernas muntliga och skriftliga produktion med moderna och klassiska texter hämtade från både skönlitteratur och sakprosa. Textbok A har följande kapitel: Myter, Sagor, Poesi, Låttexter, Noveller och Romaner. Här finns bland annat en liten rockhistoria med texter av Robert Johnson, The Beatles, Bob Dylan, Sex Pistols, Lars Demian, Suzanne Vega, Nationalteatern och Latin Kings. Textbok A innehåller också ett stort antal kreativa övningar. Fristående finns dessutom Livsviktigt, olika avsnitt för samtal och reflektion över existentiella och etiska frågor. Textbok B är under arbete. Denna antologi kommer att innehålla enbart moderna skönlitterära texter av yngre svenska och utländska författare. Texterna hör inte till de traditionella men har uppmärksammats och kan bli moderna klassiker. Textbok B vill uppmana eleverna att reflektera, filosofera och diskutera kring olika ämnen. Det är detta bokpakets "blåa" bok. En bok som manar till eftertanke och väcker nya idéer. Boken innehåller också bilduppslag med moderna konstbilder och foton för kreativt skapande utifrån bild. Textbok B lämpar sig utmärkt för arbete i seminarieform, där eleverna tränas att ställa egna tolknings- och värderingsfrågor. Språkbok för kurs A och B Språkbok för kurs C Språkböckerna revideras nu efter den nya läroplanen. Det tillkommer avsnitt om bl a minoritetsspråk i Sverige och Internet. Övningstexter, Lärarhandledning samt Elevhandledning revideras parallellt.

ISBN: 9789127595200

Provläs boken