Libers övningar i spanska: Muntlig kommunikation steg 3-5 av Margareta Vanäs-Hedberg

Äntligen ett kommunikativt bredvidmaterial för steg 3-5! Eleverna får delta i intressanta diskussioner och ta ställning i olika frågor. De ställs inför situationer och får träna sig i att beskriva, förklara och motivera. Materialet är tematiskt uppbyggt och innehåller ämnen såsom tabun, förklara med egna ord, prata om sådant som är viktigt, berätta och beskriva, intervjua, fördelar och nackdelar, litteratur, historia, geografi , m.m. Materialet innehåller också ett kommunikativt Jeopardy-spel, tärningsspel och memory. Priset gäller för varje separat artikel i serien

ISBN: 9789147906284

Provläs boken