Livslögnen av Anders Jansson

En uppgörelse med utvecklingsläran. Tror du på utvecklingsläran? Vadå tror? Kan man överhuvudtaget ställa den frågan? Det är väl bevisat bortom allt tvivel att allt liv på jorden utvecklats så som utvecklingsläran och naturvetenskapen säger? Vi matas ständigt med budskapet att alla aspekter av livet på jorden kan förklaras evolutionärt. Evolutionens krafter har fört oss dit vi är. Det ligger nära till hands att kapitulera inför denna mäktiga flod av samstämmig information: Utvecklingsläran måste vara sann. Den har visserligen uppnått i det närmaste världsherravälde, men betyder det - i sig självt - att den är den enda sanningsenliga och korrekta historien om livets utveckling på jorden? Nej, utvecklingsläran måste inte vara sann. Det finns andra sätt att förklara jordens och mänsklighetens utveckling. Det är budskapet i den här boken. Med logisk precision, välunderbyggd argumentation och en dos humor uppenbaras här utvecklingslärans orimlighet.

ISBN: 9789188097767

Provläs boken