Makten i Europa av Jonas Tallberg, Derek Beach, Daniel Naurin, Teija Tiilikainen

Var finns egentligen den politiska makten i EU? Håller makten inom EU på att förändras? Demokratirådet 2011 undersöker maktens natur i EU. Den kommande rapporten från SNS Demokratiråd handlar om relationerna mellan och dynamiken inom tre kategorier av aktörer: medlemsregeringarna (den mellanstatliga makten), EU:s institutioner (den överstatliga makten) och organiserade intressen (den transnationella makten). Projektets resultat kommer att redovisas i form av en rapport från SNS Demokratiråd i maj 2011, den sista av tre rapporter från Demokratirådet med fokus på Europafrågor. Medverkande forskare: Jonas Tallberg (ordf.), professor, Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet Derek Beach, docent och lektor i statsvetenskap, Aarhus universitet, Danmark Daniel Naurin, docent och lektor, Statsvetenskapliga institutionen och Centrum för Europaforskning, Göteborgs universitet Teija Tiilikainen, direktör för Finska Utrikespolitiska Institutet, tidigare den finländska regeringens representant i EU:s framtidskonvent och statssekreterare i Finlands utrikesdepartement

ISBN: 9789186203818

Provläs boken