Mångt och mycket av Wigren-Wangel, Elisabeth

Ett utmärkt hjälpmedel för den som vill utvidga sitt ordförråd. Mångt och mycket syftar till att ge ett variationsrikt och nyanserat språk. Nya ord och uttryck lärs in på ett roligt och stimulerande sätt. Boken innehåller övningar på bland annat: synonymer ordförråd partiklar prepositioner för- och efterled till adjektiv

ISBN: 9789174344684

Provläs boken