Mästerkatten Förskolekla av Curt Öreberg

Mästerkatten Förskoleklass är matematik med en stor portion svenska. Genom de klassiska sagorna Snövit, Guldlock, Törnrosa, Hans och Greta, Den fula ankungen och Askungen får barnen i förskoleklassen på ett lekfullt sätt bekanta sig och arbeta med matematiska begrepp. Med sagan som grund och utgångspunkt blir det enkelt att prata matematik och hitta inspiration för olika problemlösningsuppgifter. Dessa uppgifter har stor betydelse för barnens matematiska utveckling. När barnen får arbeta i sin egen bok fördjupar, befäster och repeterar de begrepp som lärts in under det laborativa arbetet. I boken dokumenteras barnen arbete och det finns möjlighet att både blicka bakåt för att känna igen och framåt för att väcka nyfikenhet. Med Mästerkatten Förskoleklass, Lärarens bok och Tyck till har du har allt material du behöver för ett härligt inspirerande förskoleklassår!

ISBN: 9789140667960

Provläs boken