Svenska etc. av Thörnroth, Annsofie

Titeln Svenska etc. är inte slumpmässigt vald - den här kursboken är faktiskt just "svenska med mera". Boken är utformad med tanke på andraspråksinläraren, men den är också utmärkt för kursdeltagare med svenska som modersmål. Den fungerar bra på ungdomsgymnasiet, men stor omsorg har lagts ner på att allt i boken ska passa också vuxenstuderande. Priset gäller för varje separat artikel i serien. (Seelig)

ISBN: 9789147078141

Provläs boken