Med plats för frågor av Scott Larson, Chris Mitchell

Med plats för frågor är en bok för oss som kanske inte går till kyrkan särskilt ofta, eller har slutat ägna oss åt traditionell religionsutövning, men fortfarande tror på en Gud. Det är en bok för oss som just börjat sätta oss in i andliga frågor i allmänhet, eller den kristna tron i synnerhet. Utifrån trosbekännelsen tar den upp de frågor, den förvirring och den besvikelse många av oss känner inför Gud och hur det påverkar vårt vardagsliv. Brian McLaren skriver i förordet: Med plats för frågor hjälper dig att ta de följande stegen. Om du kommit en bit på väg, men vill undersöka om du har skaffat dig en ordentlig grund att stå på, då är boken en stor tillgång. Och om du redan är insatt i den kristna tron, då kanske den här boken hjälper dig att möta människor som inte kommit lika långt som du. Det är viktigt att kunna, för då kan du hjälpa mig och alla andra som inte kan släppa idén om att Jesu favoriter (om man nu kan uttrycka sig så) inte är de som har fattat det utan de som behöver det, vill ha det och söker det. Vad menar jag med det? Den här boken hjälper dig att ta reda på det.

ISBN: 9789179995089

Provläs boken