Taos uppdrag till människan av Solomina

Kontakten med Tao har givit mitt liv en helt ny dimension. Mitt liv känns rikare men jag är inte färdig! Även om mitt hjärta är öppet, så är mitt mål att få känna genuin glädje i vardagen, att få leva varje dag med full tillit och tro på mig själv och vad jag kan skapa för mig och mitt liv och bidra till jorden.    Min innerliga önskan är att även du som läsare kan inspireras och ta emot det uppdrag som Tao överlämnar till dig; uppdraget att öppna hjärtat till fullo och leva utifrån den kärlek som brinner inom dig och inom oss alla.   Genom boken förmedlar Tao sin visdom, sin kärleksförklaring och sin önskan om att du och jag som människa ska förstå och utföra det uppdrag som bara en människa kan göra. Att öppna hjärtat innebär att ta fram kärlek och ”kärleken gör dig större, visare och tryggare”, enligt Tao. Tao förmedlar också: ”Du anar inte vad jag ser hos dig. Du är den stora skaparen av allt, utan dig är jag inget. Utan din kärlek förstörs jorden”. För att du ska kunna uppleva kärlek, riktig kärlek utan rädsla, börjar allt hos dig själv.

ISBN: 9789186799564

Provläs boken