Nästa generation ledare : 5 grundstenar för dem som vill forma framtiden av Andy Stanley, Åsa Hofverberg

KOMPETENS MOD TYDLIGHET COACHNING KARAKTÄRSSTYRKA 5 GRUNDSTENAR för dem som vill FORMA FRAMTIDEN Att stå i en ledarfunktion i kyrkliga organisationer är ofta svårt. Många väljer hellre att vara "sammankallande" än "ledare". Individ och roll blandas lätt samman. Hur ska nästa generation ledare tänka, handla och leda i morgondagens församling? Vilka krav kommer kyrkan då att ställa på dem som ska gå före? Och vilka är utmaningarna för ledare i dagens kyrkor och församlingar som vill komma vidare i tro och uttryck i en ständigt föränderlig omvärld? Andy Stanley identifierar fem grundstenar för framtidens ledarskap: Kompetens, mod, tydlighet, coachning och karaktärsstyrka. I Nästa generation ledare, enligt många en av de bästa böckerna inom kyrkligt ledarskap, ger Andy Stanley konkreta råd till alla som har någon form av ledarfunktion. I översättning av Åsa Hofverberg

ISBN: 9789179995065

Provläs boken