Medicinsk svenska : handbok för utländska läkare av Thérèse Werner

Medicinsk svenska vänder sig till utländska, legitimerade läkare som redan är aktiva eller på väg att söka arbete inom den svenska sjukvården.  Tyngdpunkten i handboken ligger på - ordkunskap och terminologi (latin/medicinarspråk/allmänspråk/engelska) - symptombeskrivning - patientsamtal - patientjournaler med anamnes.  Några avsnitt ägnas även läkemedel, språkliga övningar, förklaringar kring ordbildning och vanliga förkortningar.  Medicinsk svenska består av en handbok samt inlästa exempeldialoger mellan läkare och patient. Man kan lyssna gratis på dessa på www.medicinsksvenska.se. Tack vare sitt behändiga fickformat och sin systematiska genomgång har boken sin givna plats i läkarrocken.  Thérèse Werner är sedan flera år lärare på olika kurser i svenska för utländska läkare, tandläkare och veterinärer.

ISBN: 9789174347296

Provläs boken