Miljö, arbete och kapital : konjunkturrådets rapport 2011 av Anders Vredin, Runar Brännlund, m.fl.

SNS Konjunkturråd 2011 lyfter blicken från den ekonomiska politikens fokus på krisbekämpning och analyserar den svenska ekonomins mer långsiktiga, strukturella utmaningar. Trots att svensk ekonomi vintern 20102011 är i anmärkningsvärt god kondition finns det många stora och viktiga utmaningar. Finansmarknaderna behöver bättre reglering och övervakningen mer resurser, arbetslösheten har varit alltför hög i snart 20 års tid och miljöpolitiken är fortfarande ineffektiv. De samhälls-kontrakt som styr hur individer och företag agerar på dessa områden håller på att ändras. Mycket går i rätt riktning, men inte allt. SNS Konjunkturråd 2011 består av Anders Vredin (ordförande), docent i nationalekonomi och vd för SNS; Runar Brännlund, professor i nationalekonomi vid Umeå universitet; Lars Ljungqvist, professor i nationalekonomi på Handelshögskolan i Stockholm; Per Strömberg, professor i finansiell ekonomi vid Stockholm Institute for Financial Research (SIFR) och Arvid Wallgren, forskningsledare på SNS

ISBN: 9789186203764

Provläs boken