Läshoppet Nivå 4 – Lillen 2, paket om 4 titlar av Pär Sahlin

Följer ordavkodningsstegen i God läsutveckling Böcker för den första läsningen Rätt bok till rätt barn Nu finns böcker anpassade till de olika stegen i dimensionen ordavkodning i God läsutveckling! Böckerna passar utmärkt att använda vid diagnostisering, som läsläxa eller som lästräning i klassrummet. Varje nivå består av fyra böcker med sin egen huvudperson. Böckerna har 16 sidor och härliga bilder. Texterna i nivå 1 är byggda enbart av konsonanter som går att hålla ut (S, L, R, M, N, F, V) och vokalerna samt några vanliga småord med andra bokstäver (t ex och, ett, den, det)

ISBN: 9789127417625

Provläs boken