Läsförståelse under luppen : observera, bedöma, utveckla av Rosén, Monica, Längsjö, Eva, …

Den här boken tar sikte på den tidiga läsförståelseutvecklingen, som tar vid efter att eleven erövrat den grundläggande lästekniken. Hur kan läsförståelse observeras och bedömas? Hur kan dessa observationer och bedömningar användas i läsundervisningen? För att bli skicklig på att observera, bedöma och utveckla läsförståelse krävs en hel del träning för att skärpa iakttagelseförmågan och trimma nödvändiga analytiska färdigheter. Observationsmetoderna som presenteras i den här boken är desamma som används i den återkommande internationella studie av elevers läskompetens som kallas PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study).

ISBN: 9789127412286

Provläs boken