Min mening textbok av Bernhardtson, Eva & Tarras, Louise

Min mening är ett läromedel i svenska för vuxna invandrare. Det är särskilt lämpat för studerande med liten studievana. Min Mening vill stimulera eleven till att våga tala och uttrycka tankar, känslor och åsikter på svenska. Texterna är skrivna på ett enkelt språk och med ett vuxet perspektiv. De tar ofta upp situationer som den studerande kan känna igen sig i och ger dem därigenom verktygen - ord och fraser - för att uttrycka egna upplevelser och reflektioner. Flera texter behandlar aktuella samhällsfrågor och är lämpliga att använda som utgångspunkt för diskussioner kring attityder, värderingar och speciella händelser. Textboken omfattar 15 avsnitt som vardera innehåller texter på tre nivåer A, B och C. Materialet ger därmed goda möjligheter till individanpassad undervisning. Till varje text hör en bild som kan användas som ingång till texten, som "ordsamlare" eller för att fantisera fritt. Min mening har ingen direkt progression utan lärare och elev kan välja texter efter behov, intressen och önskemål. Lärarhandledningen innehåller förslag till diskussionsfrågor och olika typer av elevaktiva och problembaserade övningar. Tonvikten ligger på övningar för talproduktion, men det finns även uppgifter för skrivträning. Flera övningar finns som kopieringsunderlag i slutet av lärarhandledningen.

ISBN: 9789174344363

Provläs boken