Leka lite grann : lärdomar av små barn av Jujja Wieslander

Barn lär sig genom lek. De bearbetar sina upplevelser genom lek. De formulerar sina frågor och berättar för oss om sina känslor genom sin lek. Det är vårt ansvar och ljuva plikt som vuxna att se till att barnen får bra förutsättningar för sina lekar, både de kroppsliga och de fantiserande. Barn skapar i sin lek och behöver verktyg och stöd. Leka lite grann är ett material för förskolan som består av: 1; en bok, där jag berättar om mina lärdomar av små barn och de erfarenheter och tankar som ligger bakom berättelserna om Mamma Mu och Kråkan, Lillebror, Dagspöket m.fl . berättelser för barn. 1; en mapp med tolv lekblad teman till olika lekar som kan räcka länge en cd-skiva med urval från cd-skivorna Mamma Mu-visor för hela kroppen, Min lilla kråksång, Lillebrors låtar, Nalle Pettersson och Randig mamma med svans. Det här materialet vänder sig till dig som arbetar med barn och vill inspirera och stödja dig i det viktiga arbetet. Jujja Wieslander Lyssna, fråga, läs en saga eller sjung en sång tillsammans! Det här är en bok som ställer frågor om varför, på djupet, människan behöver lekar, sagor, sånger och samtal. På ett personligt sätt resonerar Jujja Wieslander om hur vi vuxna ska kunna förstå och stödja barnet i det viktiga arbetet med att upptäcka och utforska sin egen förmåga och sin omvärld. Hon visar på hur barnet genom leken, sången och berättelsen erövrar språket och kunskap om sig själv och världen. Boken vänder sig till alla som möter barn i olika sammanhang och är illustrerad med härliga konstbilder. Huvudsaken är att barnen får leka, som Mamma Mu brukar säga De 12 lekbladen innehåller tankar om, och förslag på, lekar som räcker länge. 1; Det är lekar som jag hämtat ur fl era av våra barns uppväxt, sådant som de upplevde som angeläget skriver Jujja. Kanske kan du som arbetar med en barngrupp göra en lekstund eller heldag av dem, kanske kan barnen själva välja bland dem. Huvudsaken är att barnen får leka, som Mamma Mu brukar säga! Sången och rytmen bor i kroppen Frågan är om inte barnens eget sjungande är lika mycket språkövning som orden. Orden föds i sången och sången föds i kroppens rörelser. Till Leka lite leka finns en cd-skiva med 24 utvalda originalinspelningar av sånger med anknytning till både lekbladens teman och  högläsningsböckernas berättelser

ISBN: 9789127415973

Provläs boken