Moderna fysiken på 15 minuter av Johan Hansson

I en serie korta oberoende kapitel, som kan läsas på runt 15 minuter, förklarar Johan Hansson hela den moderna fysiken. Ämnen som omfattas är svarta hål, kvantfysik, Big Bang, kaosteori, partikelfysik, kvantgravitation och mycket mer. Johan Hansson är professor i teoretisk fysik, för närvarande vid Luleå tekniska univeritet. Några institutioner där han tidigare varit verksam inkluderar UC Berkeley i USA, universitetet i Turin,Italen samt Richmond University i USA. Han är bland annat 'uppfinnare' av Preonstjärnor och Neutronmagneter som uppmärksammats internationellt av Nature, Physical Focus, New Scientist, Physic Word, MIT Technology Review m fl.

ISBN: 9789187119859

Provläs boken