Motiverande samtal av Stephen Rollnick, William R. Miller

Denna moderna klassiker om motiverande samtal, MI, är skriven av metodens grundare William R. Miller och Stephen Rollnick. Författarna beskriver på ett vägvinnande sätt hur man med respekt och förståelse kan stödja och inspirera klienter att förändras 1; om de vill. MI går inte ut på att manipulera eller kontrollera, utan betonar individens förmågan att välja, samarbeta, fatta egna beslut och utveckla de egna förmågorna. När boken nu utkommer i en nyreviderad utgåva har den hunnit få ett allt starkare forskningsstöd. Användningsområdet har vidgats och omfattar inte bara missbruksproblem utan också hela hälso- och terapiområdet i stort. Denna utgåva innehåller bl.a. ett nytt kapitel som redogör för Millers och Rollnicks uppfattning om MI och den utveckling som skett sedan 2002, året då den senaste originalutgåvan utkom i USA. Kapitlet har skrivits av Carl Åke Farbring i samråd med Miller. De många dialogerna i boken visar hur MI går till, och några av de metoder som tas upp är förändringprat, att hantera ambivalens och rulla med motstånd. Boken vänder sig till psykologer, socionomer, sjuksköterskor, läkare, dietister 1; och alla som arbetar med förändring. Under årens lopp har den kommit till användning i många olika länder och översatts till ett flertal språk, däribland italienska, tyska och kinesiska. Översättning till svenska: Kristina Ramberg, Stig-Åke Johansson, Lars Krantz och Carl Åke Farbring

ISBN: 9789127121379

Provläs boken