Näringslära för sjuksköterskor : teori och praktik av Inger Skolin

Näringslära för sjuksköterskor är en bred sammanställning i ämnet. Boken ger teoretiska kunskaper om bland annat näring, kost och näringsbehov; och praktiska kunskaper om kost och omvårdnadsåtgärder i det kliniska arbetet. Många lärare på sjuksköterskeprogrammet har efterfrågat en lärobok i näringslära som motsvarar utbildningsbehovet för sjuksköterskor. Enskilda böcker i ämnet är ofta för omfattande och generella, medan samlingsverken i omvårdnad ger ett för tunt innehåll. Av denna anledning har Norstedts låtit ta fram boken Näringslära för sjuksköterskor - teori och praktik, som vänder sig direkt till sjuksköterskeprogrammet och är skriven av en aktiv lärare i ämnet. Boken består av två huvuddelar. Den första delen berör allmän näringslära. Inledningsvis diskuteras faktorer som påverkar vårt ätande, och därefter får läsaren stifta bekantskap med ämnen som näringslära, näringsrekommendationer, kostråd, näringsbehov i olika åldrar och energibalans. Bokens andra del är inriktad på den kliniska verksamheten och har en mer praktisk karaktär. Bedömning av näringstillstånd, näringsrubbningar, sjukdomens inverkan på nutritionstillståndet, koster inom vården, ätstödjande åtgärder, munhygien och artificiell nutrition är ämnen för olika kapitel i denna del. Här finns också avsnitt om ansvar och yrkesfunktioner, dokumentation och regelverk. Tabeller, illustrationer och en ordlista kompletterar texten och underlättar inlärningen

ISBN: 9789113025872

Provläs boken