Världens springnota : finanskrisen och vägen framåt av Stefan de Vylder

Vad hände egentligen när världsekonomin havererade hösten 2008? Hur ska vi undvika att hamna i samma situation igen? Världens springnota är en bok som både förklarar hur krisen påverkar den globala ekonomin och som vänder på perspektiven och låter oss se världsekonomin underifrån. Ostasiens fattiga kvinnor, arbetare i Mexiko och svenska bilarbetare ägde aldrig aktier i Lehman Brothers eller ompaketerade reptilfonder med amerikanska bostadslån i botten. Men det är de som nu, när krisen övergått från sin akuta fas till en djup lågkonjunktur och växande arbetslöshet, tvingas vara med och betala notan. Och som kommer att få betala ett högt pris igen när dagens stimulansåtgärder ersätts av morgondagens budgetsaneringar och åtstramningspaket. Vilka lärdomar kommer de ekonomer och politiker att dra som i decennier applåderat avregleringen av de globala finansmarknaderna och en långtgående liberalisering av kapitalströmmar mellan länderna? För även de har insett att många av de gängse ekonomiska teorierna inte stämmer. Stefan de Vylder har i över tjugofem år bevakat och forskat om ekonomiska kriser i olika delar av världen. Han har nu skrivit en engagerande och pedagogisk bok om finanskriser, ekonomi och politik. En bok för både fackekonomer och en bred allmänhet: alla som inte vill bli lurade igen, som vill förstå hur allt hänger ihop och som misstänkt att det finns folk som tjänar grova pengar innan bubblan brister. Stefan de Vylder är nationalekonom och författare till en rad artiklar och böcker som även uppmärksammats internationellt. Han har tidigare bland annat arbetat som docent i utvecklingsekonomi på Handelshögskolan i Stockholm. Sedan många år är han fristående forskare och konsult och som föreläsare en lysande folkbildare. På senare år har Stefan de Vylder bland annat arbetat med ekonomiska konsekvenser av hiv/aids, jämställdhet, kostnader för våld, landsbygdsutveckling, handels- och globaliseringsfrågor samt frågor om barns rättigheter. Boken ges ut i samarbete med Forum Syd

ISBN: 9789170375057

Provläs boken