Fokusgrupper av Bente Halkier

Boken presenterar en mängd viktiga metodologiska val och möjligheter när man använder fokusgrupper, från den första urvalsprocessen av vem som ska vara med till den avslutande analysen av data. Författaren diskuterar också mer övergripande vetenskapsteoretiska frågeställningar och konkreta problem. Slutligen innehåller boken en kritisk diskussion om när fokusgrupper är ett bra val och i vilka fall man kanske bör överväga en annan metod

ISBN: 9789147090075

Provläs boken