Partikelverbens värld av Johannes Vivers

I Partikelverbens värld får man lära sig 240 partikelverb. Tack vare dessa kommer man auto matiskt att förstå ännu fler. Vissa partikelverb använder nämligen samma partikel, samma logik, för att uttrycka samma sak. "Hicka till" betyder "hicka bara en gång". Då blir betydelsen av partikelverben "sparka till" och "blinka till" även klara och tydliga. Bokens metod är att knyta varje exempel till en stark grundkänsla - till exempel glädje, sorg, spänning eller rädsla - känslor som alla människor kan relatera till. Det gör lärandet roligt och lustfyllt, vilket gör det lättare att memorera alla partikelverb. Johannes Vivers är lärare i svenska som främmande språk och har tidigare jobbat som översättare. Partikelverbens värld är hans första läromedel

ISBN: 9789174347456

Provläs boken