Praktisk vägledning i kommunikation av Bent Hougaard

Hur för jag ett samtal så att båda parter blir nöjda med resultatet? Vad innebär det att vara professionell när jag samtalar med föräldrar och kollegor? Hur framför jag kritik på bästa sätt? Hur berättar jag något negativt om barnet/eleven för dess förälder? Dessa och andra frågor besvaras i denna praktiskt inriktade bok. Priset gäller för varje separat artikel i serien

ISBN: 9789147093502

Provläs boken