Professionellt föräldrasamarbete av Helle Jensen, Elsebeth Jensen

Den här boken handlar om professionellt föräldrasamarbete i förskola och skola. Författarna kombinerar sina egna praktiska erfarenheter från undervisning i föräldrasamarbete med forskningsbaserad kunskap om interaktion, relationer och barns utveckling. Priset gäller för varje separat artikel i serien

ISBN: 9789147093687

Provläs boken