Projekt och företagande/E2000, Fakta o övn av Jan-Olof Andersson, Anders Pihlsgård

Vi präglas alla av de erfarenheter vi får när vi utför något praktiskt. Därför löper ett kunskapsintegrerande projekt som en röd tråd genom läroboken. Detta projekt gör att eleverna får en helhetssyn på ämnesområdet. De stöter på samma sorts problem och frågeställningar som projektgrupper och entreprenörer dagligen brottas med. Förutom projektarbetet hör ett flertal andra uppgifter till varje avsnitt. Priset gäller för varje separat artikel i serien

ISBN: 9789147095551

Provläs boken