Queer av Martin Berg, Jan Wickman

Queerteorin har fått stort genomslag inom forskning och debatt om kön, genus och sexualitet. I den här boken presenteras "klassisk" amerikansk queerteori och utvecklingen av queerforskningen fram till idag. Den diskuterar de spänningar som uppstår i en sociologisk tillämpning och erbjuder en analys av den lokala utformningen av perspektivet i Sverige och Norden. Priset gäller för varje separat artikel i serien

ISBN: 9789147090532

Provläs boken