Begreppbart – Konsumtion av Jacob Östberg, Lars Kaijser

Det sägs att vi lever i ett konsumtionssamhälle. Men vad är egentligen konsumtion? Hur formar den oss? Och på vilket sätt formar vi oss själva med hjälp av konsumtionen? I den här boken tas ett konsumtionskulturteoretiskt perspektiv på konsumtion, och den roll som konsumtionen spelar för såväl samhälle som individ diskuteras. Priset gäller för varje separat artikel i serien

ISBN: 9789147088744

Provläs boken